BlockReal

BlockReal

By VINAGROUPS ECOCMOMY ELECTRONIC CORPORATION

Description

BlockReal là mô hình "Cùng mua cùng bán bất động sản" ứng dụng công nghệ Website P2P phi tập trung, cung cấp cho mỗi thành viên một Sàn Bất Động Sản riêng, dùng công nghệ BlockChain để quản lý cổ phiếu điện tử nội bộ, minh bạch vốn đầu tư và chia lợi nhuận.

Screenshots

keyboard_arrow_up